Adatvédelem

A személyi adatvédelem szabályai

Vállalásunk az Ön személyes adataival kapcsolatban

A Lucza Andor cég vállalja, hogy védeni fogja potenciális és meglévő ügyfeleinek magánszféráját. A Lucza Andor személyi adatok védelmének szabályai ("A személyi adatvédelem szabályai") minden általunk feldolgozott adatra vonatkoznak (a későbbi meghatározás szerint), beleértve a weboldalaink, vagy a közösségi médiák hivatalos oldalai, vagy egyéb csatornák közvetítésével online vagy offline gyűjtött vagy továbbított személyi adatokat az alábbi tájékoztatásnak megfelelően (összesítve "Luczabót Termékek").

Ha nem adhatja, vagy nem adja meg az általunk indokoltan kért személyi adatait, nem tudjuk az Ön által kért tájékoztatást, árut vagy szolgáltatást nyújtani Önnek.

LUCZABÓT X s.r.o. az a társaság, amely az Ön személyi adatainak feldolgozását ellenőrzi. Az ellenőr fogalom azt jelenti, hogy ez a társaság felel azért, hogy az Ön személyi adatai az adatvédelemről és a személyi adatok védelméről rendelkező hatályos jogszabályoknak megfelelően kerüljenek feldolgozásra.

Személyi adatok

"Személyi adatok" – olyan információk, amelyek lehetővé teszik az Ön azonosítását, például:

·           Név és elérhetőségi adatok (például levelezési cím, e-mail, telefonszám)

·           Számlaszámra vonatkozó adatok (a felhasználó neve, közösségi médiák profilképe vagy azonosító számlaszáma)

·           Állandó lakhely, ország

·           Születési dátum

·           Műszaki információk, pl. a képernyő neve, a felhasználó IP címe/a felhasználó neve

·           Választott beállítások (pl. vásárlási szokások)

·           A társaság neve és címe

·           Hitelkártya és bankkártya száma

Hogyan gyűjtjük a személyi adatokat?

A személyi adatokat különböző módon gyűjtjük:

·         Közvetlenül Öntől: az információkat közvetlenül Öntől gyűjtjük be, vagy úgy, hogy közvetlen információt nyújt nekünk, vagy oly módon cselekszik, hogy az információt nyújt nekünk, például:

 • Offline: offline gyűjtünk Önről adatokat akkor, amikor kapcsolatba lép az ügyfélszolgálattal, regisztrál a termékben, vagy írásbeli információt nyújt nekünk.
 • Online: gyűjtjük a személyi adatait a termékek által, például ha regisztrál az újdonságokról szóló hírlevélre, regisztrál a termékeknél.

 

·         A társaság részlegei, üzleti partnereink, segítséget nyújtók vagy reklamáció-intézők által. Az Ön programjával összefüggésben személyi adatokat szerezhetünk más felektől is, beleértve a  céges részlegeinket, amelyek propagálják szolgáltatásainkat és áruinkat az Ön országában, és átadják a személyi adatokat, amelyek az Ön megrendelésének teljesítéséhez szükségesek, amely részleg felel az Ön által kötött szerződés teljesítéséért bármely Luczabót kínálat esetén.

·         Egyéb forásokból. Hozzájuthatunk a személyi adataihoz más forrásokból, amilyenek a nyilvános adatbázisok; közös marketingpartnerek és – ügynökségek, vagy szoftverszolgáltatók, a digitális marketing automatizálásával és elemzésével foglalkozó szolgáltatók; a közösségi médiák platformja, beleértve, de nemcsak a Facebook, Instagram, Snapchat, Musically, LinkedIn, Twitter, YouTube és a messenger szolgáltatásokat, mint a WhatsApp vagy Facebook Messenger; olyan személyektől, akikkel barátok, vagy más módon kapcsolatban vannak a közösségi médiák platformján, vagy harmadik személyek által.  

Hogyan használjuk a személyi adatokat?

·         A Luczabót az Ön személyi adatait a megrendelés befejezésének céljára használja fel, biztosítja önnek a megrendelt termékeket, adminisztratív szolgáltatásokra, vagy ha más módon szükséges az Ön és a társaság közt kötött szerződés teljesítésében, ahogy az a továbbiakban szerepel a szabályzatban.

·         A személyi adatokat felhasználhatjuk továbbá:

 • statisztikai célokra, a felhasználói szintek kiszámítására és a termékszerverrel kapcsolatos problémák diagnosztikája során.
 • Hogy Ön elérjen más felhasználókat, és elérhető legyen más felhasználók számára a Luczabót Termékek által, ha azt az adott termék lehetővé teszi.
 • Hogy lehetővé váljon az Ön számára a részvétel a vitafórumokon, beszélgetésekben, profiloldalakon és blogokban, amelyek lehetővé teszik Önnek információk és anyagok közzétételét.
 • Ha jóváhagyását adta:
 • az ajánlataink javításához és elemzéséhez a felhasználói trendek azonosítása segítségével, népszerűsítő kampányaink hatékonyságának meghatározásával, és tapasztalatok szerint a Luczabót Termékek alakításával az Ön korábbi, a Luczabót Termékeket érintő aktivitása alapján. Például attól függően, hogy milyen termékeket keresett az internetes oldalainkon, vagy az előző keresésekben, a Luczabót Termékek bemutatott kínálata egy konkrét nyelvre korlátozódhat.  
 • ahhoz, hogy személyre szabott szolgáltatásokat nyújtsunk Önnek a lokalitás és az Ön berendezésének fizikai lokalitása szerint. Például átirányítják az Ön nyelvén működő Luczabót webhelyre, ha a berendezése azt jelzi, hogy abból az országból böngész, vagy javasolható Önnek a Luczabót Önhöz legközelebbi részlege látogatás vagy tájékozódás céljából.
 • termékeink és szolgáltatásaink kínálatához, beleértve a speciális népszerűsítő akciókat az Ön érdeklődése szerint, például e-mailes marketinges megoldások által.

Hogyan osztjuk meg a személyi adatokat?

·         Az Ön személyi adatait a céges részlegeinkkel, üzleti partnereinkkel és szolgáltatókkal osztjuk meg az európai közösség keretében és azon kívül.

 • Céges részlegünk például a LUCZABÓT X s.r.o. helyi társaság, amely szolgáltatásainkat és termékeinket kínálja eladásra, és vevőszolgálatot biztosít az Ön tartózkodási helye szerinti országban.
 • Üzleti partnereink például a helyi árusok, akik a termékeink árusítását propagálják az Ön országában.

·         Szintén megosztjuk a személyi adatokat, ha szükségesnek tartjuk:
a hatályos törvények szerint

 • a jogi eljárások betartásához
 • a közigazgatási és kormányhatóságok elvárásaira reagálva, beleértve a közigazgatási és állami hatóságokat az ön tartózkodási helye szerinti országon kívül is
 • szerződéses feltételeink vagy a szerződés érvényesítésére
 • a saját vagy bármelyik részlegünk műveleteinek védelmében
 • hogy védjük a saját, és/vagy társult társaságaink, az Ön vagy más személyek jogait, magánszféráját, biztonságát vagy vagyonát
 • hogy lehetővé tegyük a saját számunkra az elérhető jogorvoslatok kihasználását, vagy azoknak a károknak a megakadályozását, amelyeket elszenvedhetnénk.

Mire alapozzuk a személyi adatok gyűjtésének és felhasználásának jogát?

A személyi adatok gyűjtésének és felhasználásának jogát annak szükségességére alapozzuk, hogy biztosítsuk Önnek az Ön által tőlünk megrendelt termékeket, vagy ha fennáll a jogos érdek a személyes adatai felhasználására például további marketing céljából a hasonló termékekre vonatkozóan, amelyek hasonlóak az ugyanazon jogi személytől már megvásárolt termékekhez.

Abban a terjedelemben, amelyben az Ön személyi adatait arra használjuk fel, hogy ajánlatot küldjünk Önnek azon túl, ami a mi jogos érdekünk, a jogot az Ön konkrét jóváhagyására alapozzuk.

Védelem

Megfelelő szervezési, műszaki és adminisztratív intézkedéseket alkalmazunk a személyi adatok pontosságának és naprakészségének biztosítására a mi ellenőrzésünk alatt, valamint azért, hogy védjük a személyi adatokat jogosulatlan vagy törvénytelen feldolgozás, véletlen adatvesztés, vagy megsemmisülés, károsodás ellen.

Lejelentkezés

Ha bármikor úgy dönt, hogy nem kíván marketinges üzeneteket, hírlevelet kapni tőlünk, használhatja a lejelentkezés funkciót a tőlünk kapott marketinges kommunikációban, vagy tudassa velünk az „Elérhetőségeink” részben feltüntetett információk segítségével. Kérelmében tüntesse fel, hogy kéri, hogy a továbbiakban ne küldjünk Önnek marketinges üzeneteket.

Figyelmeztetjük, hogy a módosítás nem feltétlenül azonnal hatályos. Igyekszünk mielőbb eleget tenni a kérésének.

Harmadik felek ügyfelei

Jelen személyi adatvédelem szabályai nem foglalkoznak, mi pedig nem felelünk a harmadik személyek adataiért, információiért, sem más eljárásáért, beleértve azokat a harmadik feleket is, akik bármilyen lokalitást üzemeltetnek, amelyek utalást tartalmaz a Luczabót Termékekre. A termékre való hivatkozás beillsztése nem jelenti a kapcsolódás jóváhagyását társaságunk vagy részlegeink által.

Továbbá hozzáférést biztosíthatunk Önnek harmadik felek funkcióihoz, amelyek lehetővé teszik, hogy megossza a tapasztalatait a Luczabót Termékekkel a saját közösségi média számláján a Facebook vagy LinkedIn oldalon. Felhívjuk a figyelmét, hogy bármilyen információra, amelyeket ennek a funkciónak a közvetítésével nyújt, a harmadik felek érvényes adatvédelmi szabályai vonatkoznak, és nem a jelen személyi adatvédelmi szabályok. Nem ellenőrizzük, és nem viselünk felelősséget azért, amilyen módon bármely harmadik fél feldolgozza az adatokat, amelyeket Ön ennek a funkciónak a segítségével nyújt neki.

Mennyi ideig őrizzük meg a személyi adatokat?  

A személyi adatokat csak annyi ideig őrizzük meg, amíg arra a célra szükséges, amelyre a gyűjtésük történt, vagy a törvény által és a piaci eljárások által megszabott időnek megfelelően, ha nem szükséges a megőrzésük a törvényes kötelesség betartására, vagy jogigény keletkezése, végrehajtása vagy védelme miatt, vagy ha nem közöltek megszabott határidőt.

Az Ön személyi adatainak korlátozott részeit, amelyek marketing céljaira elengedhetetlenül szükségesek, megőrizzük addig, amíg vissza nem vonja a jóváhagyását, de nem több, mint az utolsó befejezett szolgáltatástól vagy termékkézbesítéstől számított 10 évig.

Ha Ön 16 évnél fiatalabb

Ha Ön 16 évnél fiatalabb, ezt a szöveget a szülőjével vagy gondnokával kellene megítélnie, hogy biztosak legyenek benne, hogy mindketten megértették. Nem felelünk az Ön korának ellenőrzéséért, de olykor hitelesítő ellenőrzéseket végzünk. Ha tudomást szerzünk róla, hogy Ön 16 évnél fiatalabb, és a szülő vagy gondnok jóváhagyása nélkül gyűjtöttünk Önről adatokat, akkor ezeket az információkat mihamarabb megsemmisítjük, és Önnek nem lesz lehetősége a Luczabót Termékeit használni.

Érzékeny adatok

Általánosságban nem gyűjtünk érzékeny személyi adatokat. Érzékeny személyi adatok a faji és etnikai származással, politikai nézetekkel, vallási és filozófiai meggyőződéssel, egészségi állapottal, büntetőeljárásban való érintettséggel vagy szakszervezeti tagsággal kapcsolatos adatok. Biztosítjuk, hogy az ilyen adatfeldolgozáshoz megkapjuk az Ön kifejezett jóváhagyását, és biztonságosan kezeljük ezeket az információkat. 

A magánszféra szabályainak aktualizálása

A személyi adatvédelem szabályai időről időre változhatnak. Nem csökkentjük jelentősen a jogait a személyi adatvédelem szabályai szerint anélkül, hogy tájékoztatnánk Önt. A személyi adatvédelem szabályait érintő minden változást közzéteszünk ezen az oldalon, és a változások végrehajtása előtt feltűnőbb értesítést nyújtunk. Ha a törvény megköveteli, bármilyen módosítás előtt a jóváhagyását fogjuk kérni.

Az Ön jogai

Jogában áll egy naptári évben egyszer felvenni velünk a kapcsolatot, és díjmentesen megállapítani, mely Önnel kapcsolatos információk vannak használatban. Jogában áll fogadni a személyi adatait géppel olvasható formátumban, és jogában áll a személyi adatai átvitele más adatkezelőhöz.

Jogában áll bármikor visszavonni a jóváhagyását, vagy kifogást tenni a személyi adatai közvetlen marketing céljaira történő felhasználása ellen, és bármikor kérheti a személyi adatai felhasználásának korlátozását, vagy a személyi adatai törlését.  Figyelmeztetjük azonban, hogy a felhasználás korlátozása vagy eltávolítása azt jelenthetné, hogy nem leszünk képesek tájékoztatást, szolgáltatásokat vagy termékeket nyújtani Önnek, úgy, ahogyan kérte. Az Ön kérése alapján kötelesek vagyunk kijavítani a helytelen, hiányos vagy félrevezető személyi adatait.

Vegye fel velünk a kapcsolatot - elérhetőségeink

Ha másolatot szeretne az információkról, amelyeket Önről a Luczabót őriz, az adatvédelemről szóló standard klauzulákról, vagy érvényesíteni szeretné valamelyik jogát, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi címen:

LUCZABÓT X s.r.o., Chotín 88, 946 31 Chotín, SR.

Ha a személyi adatainak kezelését érintő panasza van, forduljon az ellenőrző hatósághoz abban az országban, ahol a tartózkodási helye van.

 

Loading...
Loading...
Loading...