Felhasználási feltételek

Obchodné podmienky


Všeobecné obchodné podmienky


Zásielkový internetový predaj prostredníctvom domény www.luczabot.com (ďalej len „internetový obchod“) sa riadi ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zák. č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov a zák. č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, a je plne podriadený príslušnému dohľadu podľa zák. č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.


V snahe zabezpečiť našim zákazníkom najvyššiu kvalitu služieb sme celý proces nakupovania prostredníctvom nášho internetového obchodu zjednodušili, pričom všeobecné obchodné podmienky nakupovania sú zhrnuté do nasledovných bodov.


Objednávka

Objednanie tovaru, na základe ktorého je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká odoslaním záväznej objednávky elektronickou formou, e-mailom.


Potvrdenie objednávky

Po on-line vytvorení objednávky obdržíte správu na e-mail, ktorý ste zadali pri registrácii. Ak nedostanete e-mail, skontrolujte si správnosť emailovej adresy. Ak máte e-mail správny a správu neobdržíte kontaktujte nás emailom na info@luczabot.com


Expedičné lehoty

Objednávky vybavujeme priebežne (čo najskôr), zvyčajne do 2 až 14 pracovných dní. Doba expedície (čas od dňa objednania tovaru po deň, kedy je tovar doručený zákazníkovi) sa pohybuje zväčša v intervale od 10 do 15 pracovných dní. 

V prípade neočakávaného meškania Vás budeme operatívne informovať a dohodneme sa s Vami na inom možnom postupe tak, aby sme Vám vyhoveli v maximálnej možnej miere.


Dodacie podmienky

Objednaný tovar zasielame na adresu, ktorú zákazník uviedol v objednávke ako dodaciu adresu. Zásielky odosielame zásielkovou službou a to prostredníctvom  slovenskej pošty popr.kuriérskej služby, alebo tovar môžete prevziať aj u nás (vyzdvihnutie zo skladu) po výzve od prevádzkovateľa obchodu na adrese:


LUCZABÓT X s.r.o.

Chotín 88
946 31 Chotín


Kúpna cena a platby

Ceny sú uvedené v eurách. Uvedené ceny za tovar sú konečné.

V každej zásielke je priložená faktúra – daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako dodací aj záručný list.


Možnosti platby, ktoré poskytujeme v našom obchode:


 • Na dobierku, dopravu zabezpečíme s kuriérmi, poštou, cena dopravy je stanovené pri objednávke
 • Platba v hotovosti pri prevzatí tovaru osobne na adrese: LUCZABÓT X s.r.o., Chotín 88, 946 31  Chotín. (vyzdvihnutie zo skladu)


Storno objednávky

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu stornovať objednávku do 24 hodín od objednania tovaru zaslaním emailu na info@luczabot.com

Do predmetu správy napíšte STORNO. V správe uveďte číslo objednávky, tovar, ktorý chcete stornovať, meno a adresu príjemcu.


Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu písomne odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie od zmluvy v danej lehote, žiadame Vás o dodržanie nasledovných podmienok:

 • emailom, alebo telefonicky nás kontaktujte
 • doručenie písomného odstúpenia od zmluvy v uvedenej lehote na adresu predávajúceho uvedenú nižšie
 • tovar musí byť v pôvodnom a nepoškodenom obale
 • tovar nesmie byť použitý, poškodený
 • tovar musí byť kompletný spolu s dokladom o kúpe


Tovar odosielajte doporučene a poistený, nakoľko predávajúci neručí za prípadnú stratu tovaru na ceste od spotrebiteľa. Tovar neposielajte na dobierku. Pri splnení vyššie uvedených podmienok pre odstúpenie od kúpnej zmluvy Vám bude kúpna cena za tovar odoslaná prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa doručenia tovaru predávajúcemu.

V prípade nesplnenia uvedených podmienok budeme odstúpenie od kúpnej zmluvy považovať za neplatné a tovar bude vrátený naspäť kupujúcemu na náklady kupujúceho.


Ochrana osobných údajov

Registráciou súhlasíte so spracovaním a archiváciou údajov uvedených pri registrácii.


Údaje, ktoré zadávate pri registrácii

Ako zákazník (fyzická osoba) musíte pri registrácii v našom obchode uviesť nasledujúce údaje:

 • Meno a priezvisko
 • Úplnú poštovú adresu
 • Adresu elektronickej pošty
 • Jedno kontaktné telefónne číslo.


Tieto informácie sú potrebné pre Vašu identifikáciu ako nakupujúceho. Potrebujeme ich k realizácii a zaúčtovaniu Vašej platby za nakúpený tovar, ku komunikácii s Vami a k tomu, aby sme Vám mohli v poriadku doručiť objednaný tovar. Ak si želáte doručiť tovar na inú adresu, ako je adresa uvedená v registračnom formulári, môžete uviesť aj adresu doručenia.

Aby ste nemuseli registračné údaje uvádzať pri každom nákupe znova, máme ich uložené v našej databáze, kde sú dostupné jedine nám, a sú chránené pred zneužitím.

Vaše osobné údaje, ktoré uvádzate na našej stránke sú dôverné a v žiadnom prípade nie sú poskytované ďalším subjektom.


Vyhlasujeme, že naša spoločnosť nepredáva, neprenajíma a ani inak neposkytuje Vaše údaje žiadnej tretej strane.


Zhrnutie

Vážime si Vašu dôveru a chránime Vaše osobné údaje pred zneužitím. Vaše údaje zhromažďujeme výhradne preto, aby sme skvalitnili naše služby. Neposkytujeme ich tretím stranám.


Sídlo spoločnosti


LUCZABÓT X s.r.o.
Chotín 88
946 31  Chotín
Tel: +421 908 737 440
e-mail: info@luczabot.com
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu / Kód: 5068819349/0900
IBAN: SK2409000000005068819349
IČO: 52124207
DIČ: 2120900254

Loading...
Loading...
Loading...